2.4.14

10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρακαλώ δείτε στον οικείο σύνδεσμο ορισμένες οδηγίες για την σωστή επίλυση των πρακτικών στο Ποινικό Δίκαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: